Wanneer u contact wilt opnemen met Praktijk de muzen kunt u ons als volgt bereiken:

Tolsteegsingel 43
3582 AK Utrecht

0644498641

KvK 34226474

Privacyverklaring

Praktijk de muzen is werkzaam als psychosociaal begeleider/trainer/(systeem)opsteller. Voor het kunnen uitvoeren van deze werkzaamheden en/of diensten beschikt Praktijk de muzen over uw persoonsgegevens die via de mail door uzelf beschikbaar zijn gesteld.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door het invullen van vragenlijsten en
opdrachten in het kader van de afgesproken diensten.

Praktijk de muzen verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door het invullen van het intake formulier persoonsgegevens.

Praktijk de muzen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Voor het sturen van (vak)inhoudelijk informatie en/of wetenswaardigheden
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief

Hoe lang we gegevens bewaren:
Praktijk de muzen zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: 20 jaar

Delen met anderen:
Praktijk de muzen deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoek:
Praktijk de muzen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Verstrekken aan derden:
Praktijk de muzen laat verwerkingen incidenteel uitvoeren door een derde partij (trainer cq. co-trainer) binnenNederland. Wanneer uw persoonsgegevens aan een derde worden verstrekt, wordt ervoor gezorgd (m.b.v. een verwerkingsovereenkomst) dat deze gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@praktijkdemuzen.nl. Praktijk de muzen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging:
Praktijk de muzen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via