‘De muzen hebben het vermogen een weg te vinden naar de geheime plaatsen van de ziel, en zijn een toegangspoort tot het onbenoembare’
– Wibe Veenbaas (therapeut, opleider en grondlegger van Phoenix Opleidingen)

Natuur en Ritueel

De muzen worden al sinds de Griekse Oudheid in verband gebracht met innerlijke groei. Door het uitdelen van hun kunsten – als ‘zoetsmakende dauwdruppels’ – stimuleren de muzen een milde, naar binnen gerichte blik. Ook kunnen ze in niet mis te verstane bewoordingen ‘de waarheid’ verkondigen. Ze inspireren zo niet alleen kunstenaars, maar ook coaches, therapeuten en trainers.

In het werken met de muzen in begeleidingswerk spelen drie ontmoetingsvlakken, die alle drie even waardevol zijn. Als er contact is op alle lagen van het ontmoetingsmodel, ontstaat het ‘verbindende veld’; een ruimte voor betekenisvol en patroondoorbrekend begeleidingswerk.

ontmoetingsmodel

In supervisie en trainingen leer ik ervaren begeleiders te werken met de muzen en het ontmoetingsmodel. Je leert welke werking de muzen hebben voor jou als begeleider en voor de ontwikkeling van je cliënten.

Werken met de muzen als begeleider brengt inspiratie, geeft je een toegangspoort tot onbewuste patronen, helpt de autonomie van je cliënten te bevorderen en geeft betekenis aan het geleerde.

Met Mirjam Dirkx (pianiste, schrijfster, coach) ontwikkelde ik het gedachtengoed en de modellen rondom het werken met de muzen. Samen schreven wij het boek De muzen aan het woord, werken met beeld en muziek in coaching, therapie en training. Bekijk het boek.

Er zijn momenten in het leven waarop je ergens tegenaan loopt en er zelf niet uitkomt. Op die momenten kun je steun gebruiken, juist van iemand die jou minder goed kent. Hoe lastig een situatie soms ook lijkt, de antwoorden op je vragen liggen in jezelf verborgen.

‘Als begeleider vond ik het heel fijn met klei te werken. Door met deze materie bezig te zijn, kon ik de vorm loslaten en makkelijker met de stroom meebewegen. Het was een proces waarin ik niet hoefde te sturen’